Ford Focus MK1 1998 – 2002

Focus MK 1 – 3-døre


Focus MK1 – 5 døre


Focus MK1 – Sedan


Focus MK1 – Stationcar